Language of document :

Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 23 oktober 2013 – Verstreken mot rådet

(Mål F-98/12)1

(Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsår 2008 – Befordringsår 2009 –Beslut att inte befordra sökanden – Motivering – Allmän och stereotyp motivering)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Kathleen Verstreken (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och A. Bisch)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av besluten att inte befordra sökanden till lönegrad AD12 befordringsåren 2008 och 2009

Domslut

Europeiska unionens råds beslut av den 7 november 2011 att inte befordra Kathleen Verstreken befordringsåren 2008 och 2009 ogiltigförklaras.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ska ersätta Kathleen Verstrekens rättegångskostnader.

____________

____________

1 EUT C 343, 10.11.2012, s. 24.