Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 23. oktobra spriedums – D'Agostino/Komisija

(lieta F-93/12) 1

Civildienests – Līgumdarbinieks – Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pants – Līguma nepagarināšana – Rūpības pienākums – Dienesta intereses – Pilnīga un detalizēta pārbaude visos dienestos attiecībā uz iespējām personu nodarbināt atbilstoši līgumā paredzētiem pienākumiem

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi D'Agostino (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis M.-A. Lucas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji G. Gattinara un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu nepagarināt prasītāja līgumdarbinieka līgumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas 2011. gada 1. decembra lēmumu nepagarināt L. D'Agostino darba līgumu;prasību pārējā daļā noraidīt;Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina trešdaļu no L. D'Agostino tiesāšanās izdevumiem;L. D'Agostino sedz divas trešdaļas savu tiesāšanās izdevumu pats.