Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 23 октомври 2013 г. — Solberg/ЕЦМНН

(Дело F-124/12)1

(Публична служба — Бивш срочно нает служител — Неподновяване на договор за определен срок — Задължение за мотивиране — Обхват на правото на преценка)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Ulrik Solberg (Лисабон, Португалия) (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. A. Coolen, адв. S. Orlandi, адв. J.-N. Louis и адв. É. Marchal)

Ответник: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (представители: D. Storti, подпомаган от адв. B. Wägenbaur)ПредметЖалбата за отмяна на решението да не бъде подновен договора на жалбоподателя като срочно нает служителДиспозитивОтхвърля жалбата на г-н Solberg.Г-н Solberg понася собствените си съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски, направени от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании.