Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.10.2013 – Solberg v. EMCDDA

(Asia F-124/12)1

(Henkilöstö – Aikaisempi väliaikainen toimihenkilö – Määräaikaisen sopimuksen uusimatta jättäminen – Perusteluvelvollisuus – Harkintavallan laajuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ulrik Solberg (Lissabon, Portugali) (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (asiamies: D. Storti, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sellaisen päätöksen kumoamisesta, jonka mukaan kantajan sopimusta väliaikaisena toimihenkilönä ei uusita.

Tuomiolauselma

Ulrik Solbergin kanne hylätään.

Ulrik Solberg vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 26, 26.1.2013, s. 72.