Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 23 oktober 2013 – Solberg/EWDD

(Zaak F-124/12)1

(Openbare dienst – Voormalig tijdelijk functionaris – Niet-verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd – Motiveringsplicht – Omvang van beoordelingsbevoegdheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Ulrik Solberg (Lissabon, Portugal) (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) (vertegenwoordigers: D. Storti, gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbauer, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoekers overeenkomst van tijdelijk functionaris niet te verlengen.

Dictum

Het beroep van Solberg wordt verworpen.

Solberg draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving.

____________

____________

1     PB C 26 van 26.01.2013, blz. 72.