Language of document :

Personaldomstolens dom av den 23 oktober 2013 – Solberg mot EONN

(Mål F-124/12)(1 )

(Personalmål – Tidigare tillfälligt anställd – Tidsbegränsat kontrakt har inte förlängts – Motiveringsskyldighet – Omfattning av utrymmet för skönsmässig bedömning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ulrik Solberg (Lissabon, Portugal) (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska övervakningscentrumet för Narkotika och Narkotikamissbruk (ombud: D. Storti, biträdd av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte förlänga sökandens kontrakt som tillfälligt anställd.

Domslut

Talan ogillas.

Ulrik Solberg ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Övervakningscentrumet för Narkotika och Narkotikamissbruk.

____________

____________

(1 ) EUT C 26 av den 26.1.2013, s. 72