Language of document :

Tužba podnesena 7. listopada 2013. – Dyson protiv Komisije

(Predmet T-544/13)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Dyson Ltd (Malmesbury, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: E. Batchelor, solicitor i F. Carlin, barrister)

Tuženik: Europska komisija

Zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi [delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 665/2013 od 3. svibnja 2013. kojom se nadopunjuje Direktiva 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskom označivanju usisavača, (SL 2013. L 192, str. 1.)] (nesl. prij.) u cijelosti, a u svakom slučaju odredbe koje se odnose na učinkovitost čišćenja i energetsku učinkovitost; te

naloži tuženiku snošenje vlastitih troškova i troškova tužitelja povezanih s ovim postupkom.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj navodi da je osporavana Uredba nezakonita i u tom smislu ističe tri tužbena razloga.

Kao prvi tužbeni razlog tužitelj navodi da je Komisija prekoračila svoju ovlast iz članka 10. stavka 1. mjerodavnog propisa, Direktive 2010/30/EU1 , kada je usvojila ovaj delegirani akt jer:

Članak 10. stavak 1. zahtijeva da delegirani akt Komisije točno informira potrošače EU o potrošnji energije prilikom korištenja. Osporavana Uredba dovodi u zabludu potrošače o energetskoj učinkovitosti usisavača jer se učinkovitost čišćenja ispituje samo kada usisavač ima prazan spremnik, dakle ne „prilikom upotrebe“;

Članak 10. stavak 1. zahtijeva da delegirani akt Komisije točno informira potrošače EU o bitnim resursima koje uređaj troši prilikom korištenja, osobito spremnike za prašinu i potrošne pročišćivače. Delegirani akt ne daje takvu informaciju potrošačima.

Kao drugi tužbeni razlog tužitelj navodi da je Komisija prekršila svoju dužnost navođenja razloga sukladno članku 296. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU“) jer osporavana Uredba ne objašnjava zašto postoji nedostatan „tehnološki napredak“ koji bi omogućio ispitivanje energetske učinkovitosti i učinkovitosti čišćenja u stanju s napunjenom prašinom. Također, ne objašnjava zašto je Komisija odgodila razmatranje napunjenosti prašinom tek za pet godina.

Kao treći tužbeni razlog tužitelj navodi da je Komisija prekršila temeljno načelo jednakosti usvajanjem osporavane Uredbe koja diskriminira usisavače bez vrećice i/ili usisavače temeljene na cikličkoj tehnologiji u korist usisavača s vrećicom. Gubitak usisavanja zbog začepljenja – posebnog svojstva usisavača s vrećicom – ne može biti utvrđeno testiranjem u stanju čistoće. Usporedne prednosti usisavača bez vrećice i usisavača s cikličkom tehnologijom potrošači ne mogu odmah prepoznati.

____________

1 Direktiva 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu (SL 2010 L 153, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 50., str. 101.)