Language of document :

2013. október 7-én benyújtott kereset – Dyson kontra Bizottság

(T-544/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Dyson Ltd (Malmesbury, Egyesült Királyság) (képviselők: E. Batchelor solicitor és F. Carlin barrister)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1 a porszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. május 3-i 665/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet (HL 2013. L 192., 1. o.) teljes egészében vagy legalábbis a takarításhatékonyságra és energiahatékonyságra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazó részében; és

az alperest kötelezze saját költségeinek és a felperes ezen eljárással kapcsolatban felmerült költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes előadja, hogy a vitatott rendelet jogellenes, és e tekintetben három jogalapra hivatkozik.

Az első, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusának elfogadásával túllépte a felhatalmazó jogszabály, a 2010/30/EU irányelv 10. cikkének (1) bekezdése szerinti hatáskörét, mivel:

a 10. cikk (1) bekezdése előírja, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi aktusnak pontosan tájékoztatnia kell az európai uniós fogyasztókat a használat közbeni energiafogyasztásról. A vitatott rendelet megtéveszti a fogyasztókat a porszívó energiahatékonyságával kapcsolatban, mert a takarításhatékonyság tesztelésére kizárólag üres porgyűjtővel, azaz nem „használat közbenˮ kerül sor;

a 10. cikk (1) bekezdése előírja, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi aktusnak pontosan tájékoztatnia kell az európai uniós fogyasztókat a készülék használat közbeni alapvető erőforrás-fogyasztásáról, nevezetesen a porzsákokról és a szűrőkről. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus erről nem tájékoztatja a fogyasztókat.

A második, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság nem tett eleget az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 296. cikkéből eredő, indokolásra vonatkozó kötelezettségének, mert a vitatott rendelet nem nyújt magyarázatot arra, miért nem elégséges a „technikai haladás”, amely lehetővé tehetné az energiafogyasztás és takarításhatékonyság telített porgyűjtővel történő tesztelését. Azt sem fejti ki, hogy a Bizottság miért halasztotta el öt évvel a telített porgyűjtővel végzendő vizsgálatot.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság a vitatott rendelet elfogadásával megsértette az egyenlőség alapvető elvét, mivel az hátrányos megkülönböztetést alkalmaz a porzsákos porszívók javára a porzsák nélküli porszívókkal szemben, és/vagy a ciklonrendszerű porszívókkal szemben. A porfelszívás erősségének eltömődés okozta csökkenése, amely a porzsákos porszívók sajátja, nem mutatható ki a jelenlegi tesztelés alapján. A fogyasztók nem tudják könnyen felismerni a porzsák nélküli, illetve a ciklonrendszerű porszívók viszonylagos érdemeit.



____________

1 Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2010. L 153., 1. o.).