Language of document :

2013 m. spalio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Dyson prieš Komisiją

(Byla T-544/13)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Dyson Ltd (Malmsberis, Jungtinė Karalystė), atstovaujama solisitoriaus E. Batchelor ir baristerio F. Carlin

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti visą 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 665/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/EB nustatomi dulkių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 192, 2013, p. 1), arba, bet kuriuo atveju, nuostatas, susijusias su valymo kokybe ir energijos vartojimo efektyvumu, ir

įpareigoti atsakovę padengti savo ir ieškovės su šiuo procesu susijusias išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė nurodo, kad ginčijamas reglamentas yra neteisėtas ir šiuo atžvilgiu remiasi trimis pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad priimdama šį deleguotąjį teisės aktą Komisija viršijo savo kompetenciją pagal įgaliojimus suteikiančios Direktyvos 2010/30/ES1 10 straipsnio 1 dalį, nes:

pagal 10 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad Komisijos deleguotų teisės aktų nuostatomis ES vartotojai būtų tiksliai informuojami apie naudojant gaminį suvartojamą energiją. Ginčijamu reglamentu vartotojai klaidinami dėl dulkių siurblių energijos vartojimo efektyvumo, nes valymo kokybė tikrinama tik kai dulkių siurblio dulkių talpykla yra tuščia, taigi ne „naudojant gaminį“,

pagal 10 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad Komisijos deleguotų teisės aktų nuostatomis ES vartotojai būtų tiksliai informuojami apie naudojant gaminį suvartojamus svarbius išteklius, t. y. dulkių maišelius ir filtrus. Deleguotame teisės akte tokia informacija vartotojams nepateikiama.

Antrasis pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija pažeidė Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 296 straipsnyje nustatytą pareigą nurodyti motyvus, nes ginčijamame reglamente nepaaiškinta, kodėl „technologijų pažanga“ yra nepakankama, kad būtų leista tikrinti energijos suvartojimą ir valymo kokybę kai dulkių talpykla yra pilna. Jame taip pat nepaaiškinta, kodėl Komisija nusprendė persvarstyti klausimą dėl patikros su pilna dulkių talpykla tik po penkerių metų.

Trečiasis pagrindas susijęs su tuo, kad priimdama ginčijamą reglamentą, kuriuo dulkių siurbliai be maišelių ir (arba) cikloniniai dulkių siurbliai yra diskriminuojami dulkių siurblių su maišeliais atžvilgiu, Komisija pažeidė pagrindinį lygybės principą. Dulkių siurbliams su maišeliais itin būdingo siurbimo sutrikimo dėl užsikimšimo neįmanoma aptikti, kai dulkių siurblys yra švarus. Vartotojams sunku nustatyti dulkių siurblių be maišelių ir cikloninių dulkių siurblių santykinius privalumus.

____________

1 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (OL L 153, 2010, p. 1).