Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a opta) din 17 octombrie 2013 – Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-344/12)1

(Neîndeplinirea obligațiilor unui stat membru – Ajutoare de stat – Ajutor acordat de Republica Italiană în favoarea Alcoa Trasformazioni – Decizia 2010/460/CE a Comisiei prin care se constată incompatibilitatea acestui ajutor și se dispune recuperarea sa - Neexecutare în termenul stabilit)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Conte și D. Grespan, agenți)

Pârât: Republica Italiană (reprezentanți: G. Palmieri, agent, asistat de C. Gerardis, avvocato dello Stato)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Neadoptarea măsurilor necesare pentru a se conforma articolelor 2, 3 și 4 din Decizia C(2009) 8112 final a Comisiei din 19 noiembrie 2009 privind ajutoarele de stat C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) și C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) acordate de Republica Italiană în favoarea Alcoa Trasformazioni srl, precum și încălcarea articolului 288 TFUE

Dispozitivul

Prin faptul că nu a adoptat, în termenul prevăzut, toate măsurile necesare pentru a recupera de la beneficiar ajutorul de stat declarat ilegal și incompatibil cu piața comună la articolul 1 din Decizia 2010/460/CE a Comisiei din 19 noiembrie 2009 privind ajutoarele de stat C 38/A/04 (ex NN 58/04) și C 36/B/06 (ex NN 38/06) acordate de Italia în favoarea Alcoa Trasformazioni, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 2 și 3 din această decizie.

Obligă Republica Italiană la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 287, 22.9.2012.