Language of document :

Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 17. oktobra 2013 – Evropska komisija proti Italijanski republiki

(Zadeva C-344/12)1

(Neizpolnitev obveznosti države – Državne pomoči – Pomoč, ki jo je Italijanska republika dodelila družbi Alcoa Trasformazioni – Odločba Komisije 2010/460/ES s katero je bila ugotovljena nezdružljivost te pomoči in s katero je bilo naloženo njeno vračilo – Neizvršitev v določenem roku)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Conte in D. Grespan, agenta)

Tožena stranka: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, agent, skupaj s C. Gerardis, avvocato dello Stato)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje ukrepov potrebnih za izvršitev členov 2, 3 in 4 Odločbe C (2009) 8112 final Komisije z dne 19. novembra 2009 o državni pomoči št. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) in št. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), ki jo je Italijanska republika dodelila družbi Alcoa Trasformazioni srl in kršitev člena 288 PDEU

Izrek

Italijanska republika s tem, da v predpisanih rokih ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za izterjavo od prejemnika državne pomoči, ki je bila razglašena za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom s členom 1 Odločbe C(2009) 5497 z dne 19. novembra 2009 o državni pomoči št. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) in št. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), ki jo je Italija dodelila družbi Alcoa Trasformazioni, ni izpolnila obveznosti iz členov 2 in 3 te odločbe.

2.    Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 287, 22.9.2012.