Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht München I (Německo) dne 26. září 2013 – Ettayebi Bouzalmate v. Kreisverwaltung Kleve

(Věc C-514/13)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht München I

Účastníci původního řízení

Žalobce: Ettayebi Bouzalmate

Žalovaný: Kreisverwaltung Kleve

Předběžná otázka

Vyplývá z čl. 16 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí1 povinnost členského státu vykonávat zajištění zpravidla ve zvláštních zajišťovacích zařízeních také tehdy, pokud jsou taková zařízení k dispozici jen v jedné části federálního rozčlenění členského státu, v jiné, ve které je na základě pravidel federálního rozčlenění tohoto členského státu zajištění vykonáváno, však nikoliv?