Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 26. septembrī iesniedza Landgericht München I (Vācija) – Ettayebi Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve

(lieta C-514/13)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht München I

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Ettayebi Bouzalmate

Atbildētājs: Kreisverwaltung Kleve

Prejudiciālais jautājums

Vai no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvas 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi 1 , 16. panta 1. punkta izriet dalībvalsts pienākums turēšanu apsardzībā izraidīšanas nolūkā parasti īstenot īpašās aizturēšanas telpās arī tad, ja šādas telpas pastāv tikai vienā šīs dalībvalsts federālā sadalījuma vienībā, bet nepastāv citā vienībā, kurā saskaņā ar šīs dalībvalsts federālo sadalījumu reglamentējošajiem noteikumiem tiek īstenota aizturēšana?

____________

1     OV L 348, 98. lpp.