Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgerichts München I (Germania) la 26 septembrie 2013 – Ettayebi Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve

(Cauza C-514/13)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht München I

Părțile din procedura principală

Reclamant: Ettayebi Bouzalmate

Pârât: Kreisverwaltung Kleve

Întrebările preliminare

Din articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală1 rezultă obligaţia unui stat membru de efectuare a luării în custodie publică în scopul îndepărtării în general în centre specializate de cazare chiar şi în cazul în care astfel de centre specializate de cazare sunt disponibile numai într-o parte dintre subdiviziunile federale ale acestui stat membru, însă nu sunt disponibile într-o altă subdiviziune federală în care, potrivit normelor privind structura federală a acestui stat membru, se efectuează luarea în custodie publică?

____________

1 JO L 348 p. 98.