Language of document :

Tužba podnesena 7. listopada 2013. – ZZ protiv ESVD-a

(Predmet F-101/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: S. Orlandi, odvjetnik)

Tuženik: ESVD

Predmet i opis spora

Poništenje odluke tijela za imenovanje o prestanku dodjele naknade za životne uvjete, predviđene člankom 10. Priloga X pravilnika, službenicima raspoređenima u Republiku Mauricijus od 19. prosinca 2012., koja proizvodi učinke od 1. srpnja 2013.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništenje odluke tijela za imenovanje o ukidanju svih naknada za životne uvjete tužitelja u smislu članka 10. Priloga X pravilnika počevši od 1. srpnja 2013.;

naložiti ESVD-u snošenje troškova.