Language of document :

Жалба, подадена на 23 септември 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-96/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (Брюксел, Белгия) (представители: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal и D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Искане за отмяна на решението за преназначаване на жалбоподателя със задна дата от длъжността му в делегацията на Западния бряг и ивицата Газа в Източен Ерусалим на длъжност в генерална дирекция „Мобилност и транспорт“, дирекция „Общи ресурси“ (MOVE/ENER), в Брюксел.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението, подписано от ръководителя на екип „Движение на персонала, управление на кариерата и работата“ от 25 януари 2013 г. за преназначаването на жалбоподателя със задна дата, считано от 1 януари 2013 г., на длъжност в генерална дирекция „Мобилност и транспорт“, дирекция „Общи ресурси“ (MOVE/ENER), в Брюксел 1,

Комисията да бъде осъдена да му заплати символично обезщетение в размер на едно евро общо за претърпените имуществени и неимуществени вреди, както и да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.