Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 23. septembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-96/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja pārcelšanu ar atpakaļejošu datumu no delegācijas Jordānas Rietumkrastā un Austrumu Jeruzalemes Gazas joslas uz ĢD ‟Mobilitāte un transports” Kopējo resursu direkciju MOVE/ENER Briselē.

Prasītāja prasījumi:

[atcelt] grupas vadītāja parakstīto 2013. gada 25. janvāra lēmumu par personāla pārcelšanu, karjeras vadību un profesionālo sniegumu, ar kuru ar atpakaļejošu datumu no 2013. gada 1. janvāra [prasītāju] pārceļ uz ĢD ‟Mobilitāte un transports” Kopējo resursu direkciju MOVE/ENER Briselē [Nr. 1];

piespriest Komisijai viņam izmaksāt simboliski vienu euro, atlīdzinot ciesto morālo kaitējumu un materiālos zaudējumus, un atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.