Language of document :

Žaloba podaná dne 14. října 2013 – ZZ v. EMA

(Věc F-103/13)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot, advokáti)

Žalovaná: EMA

Předmět a popis sporu

Zrušení posudku o vývoji služebního postupu žalobce za období od 15. září 2010 do 16. ledna 2012.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit hodnotící posudek žalobce za období od 15. září 2010 do 15. září 2012, finalizovaný dne 16. ledna 2013;

v případě nezbytnosti zrušit rozhodnutí zástupce výkonného ředitele EMA ze dne 2. července 2013, kterým byla částečně zamítnuta jeho stížnost ze dne 6. března 2013 proti výše uvedenému rozhodnutí;

uložit EMA náhradu nákladů vzniklých v tomto řízení.