Language of document :

14. oktoobril 2013 esitatud hagi – ZZ versus EMA

(kohtuasi F-103/13)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot)

Kostja: EMA

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja hindamisaruanne ajavahemikuks 1.9.2010–16.1.2012.

Hageja nõuded

tühistada hageja hindamisaruanne ajavahemikuks 1.9.2010–16.1.2012, mis kinnitati 16.1.2013;

tühistada vajalikus ulatuses EMA tegevdirektori asetäitja 2. juuli 2013. aasta otsus, millega jäeti osaliselt rahuldamata hageja 6. märtsi 2013 kaebus eespool viidatud otsuse peale;

mõista kohtukulud välja EMA-lt.