Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. listopadu 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-94/12)

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby – Rukopisný podpis advokáta odlišující se od jeho podpisu na originálu žaloby zaslaného poštou – Opožděné podání žaloby – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o vyplacení náhrady ve výši 20 000 eur za údajnou újmu, kterou utrpěl v důsledku porušení lékařského tajemství

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení.