Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) esimehe 7. novembri 2013. aasta määrus – Marcuccio versus Komisjon

(kohtuasi F-94/12)

(Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 – Faksi teel õigeks tähtajaks esitatud hagiavaldus – Advokaadi omakäeline allkiri, mis erineb kirja teel saadetud hagiavalduse originaalil olevast – Hilinenult esitatud hagi – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindajad: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus saada 20.000 eurot hüvitist väidetava kahju eest, mida talle arstisaladuse rikkumisega tekitati

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselgelt vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda.