Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. novembra 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-94/12)

(Verejná služba – Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby– Vlastnoručný podpis advokáta rozdielny od podpisu nachádzajúceho sa na origináli zaslanom poštou – Omeškanie žaloby – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu priznať mu 20 000 eur z titulu údajnej škody, ktorá mu bola spôsobená porušením lekárskeho tajomstva

Výrok

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania.