Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 5. november 2013 – Knöll mod Europol

(Sag F-105/12) 1

(Personalesag – Europol-ansatte – ingen forlængelse af en ansættelseskontrakt – afslag på at tildele en ansættelseskontrakt på ubestemt tid – Personalerettens annullation – opfyldelse af en dom afsagt af Personaleretten)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Tyskland) (ved advokaterne W.J. Dammingh og N.D. Dane)

Sagsøgte: Den Europæiske Politienhed (Europol) (ved D. Neumann og D. El Khoury, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Europols afgørelse til opfyldelse af dom afsagt af Personaleretten den 29. juni 2010 i sag F-44/09, Knöll mod Europol, hvorved Europol tildelte sagsøgeren et fast beløb i erstatning for den skade, sagsøgeren har lidt ved den afgørelse, som blev annulleret ved nævnte dom.

Konklusion

Afgørelsen af 28. november 2011, hvorved Den Europæiske Politienhed tildelte 20 000 EUR til Brigitte Knöll til opfyldelse af Personalerettens dom af 29. juni 2010, Knöll mod Europol (sag F-44/09), annulleres.

Den Europæiske Politienhed bærer sine egne omkostninger og betaler Brigitte Knöllʼs omkostninger.

____________

1 EUT C 26 af 26.1.2013.