Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 5 november 2013 – Knöll / Europol

(Zaak F-105/12)1

(Openbare dienst – Personeel van Europol – Niet-verlenging van overeenkomst – Weigering om overeenkomst voor onbepaalde tijd te verlenen – Nietigverklaring door Gerecht – Uitvoering van arrest van Gerecht)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: W. J. Dammingh en N. D. Dane, advocaten)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol) (vertegenwoordigers: D. Neumann en D. El Khoury, gemachtigden, B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van Europol, genomen ter uitvoering van het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 29 juni 2010 in de zaak Knöll/Europol, F-44/09, waarbij Europol de verzoekende partij een forfaitair bedrag heeft toegekend ter compensatie van de schade die zij heeft geleden als gevolg van het besluit dat bij dat arrest nietig is verklaard

Dictum

Het besluit van 28 november 2011 waarbij de Europese Politiedienst Knöll ter uitvoering van het arrest van het Gerecht van 29 juni 2010, Knöll/Europol (F-44/09), het bedrag van 20 000 EUR heeft toegekend, wordt nietig verklaard.

De Europese Politiedienst draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Knöll.

____________

1     PB C 26 van 26.1.2013, blz. 70.