Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 7. studenog 2013. – Marcuccio protiv Komisije

(Predmet F-19/12)1

(Javna služba – Članak 34. stavci 1. i 6. poslovnika – Tužba podnesena putem telefaksa unutar roka za podnošenje tužbe – Vlastoručni potpis odvjetnika drukčiji od potpisa na izvorniku tužbe poslanom putem pošte – Nepravovremenost tužbe – Očita nedopuštenost – Nepostojanje)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Luigi Marcuccio (Tricase, Talijanska Republika) (zastupnik: G. Cipressa, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: C. Berardis-Kayer i J. Baquero Cruz, agenti, A. Dal Ferro, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev za poništenje bilješke Komisije koja sadrži jednu ili više odluka o administrativnom položaju tužitelja i zahtjev za naknadu štete.

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena.

Luigi Marcuccio snosit će vlastite troškove kao i troškove Europske komisije.

____________

1 SL C 138, 12.5.2012., str. 34