Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 7. novembra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-19/12) 1

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts – Prasības celšanai paredzētajā termiņā pa faksu nosūtīts prasības pieteikums – No paraksta uz vēstulē ietvertā prasības pieteikuma oriģināla atšķirīgs advokāta paraksts rokrakstā – Novēlota prasība – Acīmredzama nepieņemamība – Neesamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayer un J. Baquero Cruz, pārstāvji, A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas paziņojumu, kurā ietverti viens vai vairāki lēmumi attiecībā uz prasītāja administratīvo situāciju, un prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 138, 12.5.2012., 34. lpp.