Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 noiembrie 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-19/12)1

[Funcție publică — Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură — Cerere introdusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii — Semnătură manuscrisă a avocatului diferită de cea care figurează pe originalul cererii introductive transmis prin poștă — Tardivitatea acțiunii — Inadmisibilitate vădită – Inexistență]

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayer și J. Baquero Cruz, agenți, A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a notei Comisiei care conține una sau mai multe decizii privind situația administrativă a reclamantului și cerere de despăgubire

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 JO C 138, 12.5.2012, p. 34.