Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 7. novembra 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-19/12)1

(Javni uslužbenci – Člen 34(1) in (6) Poslovnika – Tožba, vložena v roku za vložitev tožbe prek telefaksa – Podpis odvetnika, ki se razlikuje od podpisa na izvirniku tožbe, poslanem po pošti – Prepozna tožba – Očitna nedopustnost – Neobstoj)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Berardis-Kayer in J. Baquero Cruz, zastopnika, A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti dopisa Komisije, ki vsebuje eno ali več odločb v zvezi z upravnim statusom tožeče stranke, in odškodninski zahtevek.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške in se mu naloži plačilo stroškov, ki so nastali Evropski komisiji.

____________

1 UL C 138, 12.5.2012, str. 34.