Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 5. listopadu 2013 – De Nicola v. EIB

(Věc F-63/12)1

„Veřejná služba – Splnění povinností vyplývajících z rozsudku – Náklady řízení – Vrácení nákladů řízení – Vrácení částky zaplacené z titulu nahraditelných nákladů na základě rozsudku, kterým byl částečně zrušen rozsudek, ve kterém byla žalobci uložena náhrada těchto nákladů“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo de Nicola (Strassen, Lucemburk) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka (zástupci: G. Nuvoli a F. Martin, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení dopisů, kterými žalovaná odmítá vrátit – na základě rozsudku Tribunálu Evropské unie ve věci T-37/10 P, De Nicola v. EIB, kterým se částečně zrušuje rozsudek Soudu pro veřejnou službu ve věci F-55/08, De Nicola v. EIB, – nahraditelné náklady řízení ve výši 6 000 eur, které žalobce zaplatil žalované na základě rozsudku Soudu pro veřejnou službu F-55/08 DEP.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropské investiční banky ze dne 4. a 25. května 2012 se zrušují.

Evropské investiční bance se ukládá povinnost zaplatit C. de Nicolovi částku ve výši 6 000 eur, navýšenou o vyrovnávací úroky od 29. dubna 2012. Sazba vyrovnávacích úroků musí být vypočítána na základě úrokové sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace v průběhu dotyčného období, zvýšenou o dva body.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská investiční banka ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, které vynaložil C. de Nicola.

____________

1 Úř. věst. C 311, 13.10.2012, s. 16.