Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu esimese koja esimehe 23. oktoobri 2013. aasta määrus – Palleschi versus komisjon

(kohtuasi F-132/11)1

(Avalik teenistus – Lepinguline abiteenistuja– Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 3b – Taotlus muuta leping ümber tähtajatuks ajutise teenistuja lepinguks – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Maria-Pia Palleschi (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta rahuldamata taotlus, millega hageja palus kvalifitseerida tema lepingulise abiteenistuja leping ümber tähtajatuks ajutise teenistuja lepinguks.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta M.-P. Palleschi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1      ELT C 389, 15.12.2012, lk 9.