Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. október 23-i végzése – Palleschi kontra Bizottság

(F-123/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Kisegítő szerződéses alkalmazott – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 3b cikke – Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződéssé való átminősítés iránti kérelem – Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maria-Pia Palleschi (Brüsszel, Belgium) (képviselők: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Gattinara meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben elutasította a felperes arra irányuló kérelmét, hogy kisegítő szerződéses alkalmazotti szerződését minősítsék át határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződéssé.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

M.-P. Palleschi maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

____________

1 JO C 389., 2012.12.15., 9. o.