Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 23 oktober 2013 – Palleschi / Commissie

(Zaak F-123/12)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractant voor hulptaken – Artikel 3 ter RAP – Verzoek om herkwalificatie als overeenkomst van tijdelijk functionaris voor onbepaalde tijd – Beroep kennelijk rechtens ongegrond)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Maria-Pia Palleschi (Brussel, België) (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot afwijzing van verzoeksters verzoek om haar overeenkomst van arbeidscontractant voor hulptaken te herkwalificeren als overeenkomst van tijdelijk functionaris voor onbepaalde tijd

Dictum

1)    Het beroep wordt kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

2)    Palleschi zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 389 van 15.12.2012, blz. 9.