Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 5. novembri 2013. aasta otsus – Hanschmann versus Europol

(kohtuasi F-104/12)1

(Avalik teenistus – Europoli töötajad – Lepingu pikendamata jätmine – Tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine – Tühistamine Avaliku Teenistuse Kohtu poolt – Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse täitmine)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Ingo Hanschmann (Leipzig, Saksamaa) (esindajad: advokaadid W. J. Dammingh ja N. D. Dane)

Kostja: Euroopa Politseiamet (esindajad: D. Neumann, D. El Khoury ja advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada Europoli otsus, mille ta võttis vastu Avaliku Teenistuse Kohtu 29. juuni 2010. aasta otsuse täitmiseks kohtuasjas F-27/09: Hanschmann vs. Europol, millega Europol tasus hagejale kindlasummalise hüvitise asjaomase kohtuotsusega tühistatud otsusega tekitatud kahju eest

Resolutsioon

Tühistada 28. novembri 2011. aasta otsus, millega Euroopa Politseiamet tasus I. Hanschmannile 13 000 euro suuruse summa Avaliku Teenistuse Kohtu 29. juuni 2010. aasta otsuse täitmiseks kohtuasjas F-27/09: Hanschmann vs. Europol.

Jätta Euroopa Politseiameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja I. Hanschmanni kohtukulud.

____________

1     ELT C 26, 26.1.2013, lk 70.