Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 5 noiembrie 2013 – Hanschmann/Europol

(Cauza F-104/12)1

(Funcție publică – Personal al Europol – Neînnoirea unui contract – Refuzul acordării unui contract pe durată nedeterminată – Anulare de către Tribunal – Executarea hotărârii Tribunalului)

Limba de procedură: neerlandeza

Părțile

Reclamantă: Ingo Hanschmann (Leipzig, Germania) (reprezentanți: W. J. Dammingh și N. D. Dane, avocați)

Pârât: Oficiul European de Poliție (reprezentanți: D. Neumann și D. El Khoury, agenți, B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Europol, adoptată pentru punerea în executare a Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 29 iunie 2010, pronunțată în cauza Hanschmann/Europol, F-27/09, prin care Europol a acordat reclamantului o sumă forfetară pentru compensarea prejudiciului cauzat acestuia prin decizia anulată prin hotărârea menționată

Dispozitivul

Anulează decizia din 28 noiembrie 2011 prin care Oficiul European de Poliție a acordat domnului Hanschmann suma de 13 000 euro în vederea punerii în executare a Hotărârii Tribunalului din 29 iunie 2010, Hanschmann/Europol (F-27/09).

Oficiul European de Poliție suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de domnul Hanschmann.

____________

1     JO C 26, 26.1.2013, p. 70.