Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 7. novembra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-132/11) 1

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts – Prasības celšanai paredzētajā termiņā pa faksu nosūtīts prasības pieteikums – No paraksta uz vēstulē ietvertā prasības pieteikuma oriģināla atšķirīgs advokāta paraksts rokrakstā – Novēlota prasība – Acīmredzama nepieņemamība – Neesamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un J. Baquero Cruz, pārstāvji, A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas netieši izteikto lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums, pirmkārt, rakstveidā informēt viņu par to atvaļinājuma darba dienu kopējo skaitu, kas ir uzkrātas pirms 2005. gada un laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam, uz ko viņam bija tiesības viņa lūguma iesniegšanas laikā, un to atvaļinājuma darba dienu skaitu, uz ko viņam būtu bijušas tiesības 2010. gada beigās, otrkārt, izmantot visas šīs atvaļinājuma dienas un, treškārt, paziņot viņam par iespējamajiem šo lūgumu noraidīšanas iemesliem

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 65, 3.3.2012., 23. lpp.