Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 23. října 2013 – Gomes Moreira v. ECDC

(Věc F-80/11)1

„Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Předčasné vypovězení smlouvy na dobu určitou – Narušení pouta důvěry – Disciplinární pochybení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Joaquim Paulo Gomes Moreira (Lisabon, Portugalsko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abrau Caldas, advokáti)

Žalovaný: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (zástupci: původně A. Ammon, zmocněnec, poté R. Trott, zmocněnec, D. Waelbroek a A. Duron, advokáti)

Předmět věci

Žaloba znějící na zrušení rozhodnutí o vypovězení žalobcovy smlouvy z disciplinárních důvodů a na zaplacení určité částky jakožto náhrady údajné majetkové a nemajetkové újmy.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 11. října 2010 se zrušuje v rozsahu, v němž dočasně zprošťovalo žalobce výkonu služby.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 319, 29.10.2011, s. 30.