Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 23. oktober 2013 – Gomes Moreira mod ECDC

(Sag F-80/11) 1

(Personalesag – midlertidigt ansat – førtidig opsigelse af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt – tillidsbrud – tjenstlig forseelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Joaquim Paulo Gomes Moreira (Lissabon, Portugal) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og D. Abrau Caldas)

Sagsøgt: Det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (ECDC) (først ved A. Ammon, som befuldmægtiget, derefter ved R. Trott, som befuldmægtiget, bistået af advokaterne D. Waelbroek og A. Duron)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at opsige sagsøgerens kontrakt af disciplinære årsager og påstand om betaling af erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som han angiveligt har lidt.

Konklusion

Afgørelsen af 11. oktober 2010 annulleres i det omfang denne suspenderede sagsøgeren fra tjenesten.

I øvrigt frifindes Det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 319 af 29.10.2011.