Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 23. listopada 2013. – Gomes Moreira protiv ECDC-a

(Predmet F-80/11)1

(Javna služba – Privremeni djelatnik – Prijevremeni raskid ugovora na određeno vrijeme – Prestanak odnosa povjerenja – Disciplinski prijestup)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Joaquim Paulo Gomes Moreira (Lisabon, Portugal) (zastupnici: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i D. Abrau Caldas, odvjetnici)

Tuženik: Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (zastupnici: početno A. Ammon, agent, a kasnije R. Trott, agent, D. Waelbroek i A. Duron, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev za ukidanje odluke o prijevremenom raskidu tužiteljevog ugovora zbog disciplinskih razloga i naknadu navodno pretrpljene imovinske i neimovinske štete

Izreka presude

Ukida se odluka od 11. listopada 2010. u dijelu u kojem je tužitelj suspendiran sa svojih funkcija.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

Svaka stranka snosi svoje troškove.

____________

1 SL C 319, 29.10.2011., str. 30.