Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. október 23-i ítélete – Gomes Moreira kontra ECDC

(F-80/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – Határozott időre szóló szerződés annak lejárta előtt való megszüntetése – A bizalmi viszony megtörése – Fegyelmi vétség)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Joaquim Paulo Gomes Moreira (Lisszabon, Portugália) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal és D. Abrau Caldas ügyvédek)

Alperes: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (képviselők: kezdetben A. Ammon meghatalmazott, később R. Trott meghatalmazott, valamint D. Waelbroek és A. Duron ügyvédek)

Az ügy tárgya

A felperes szerződésének fegyelmi okokból történő megszüntetéséről szóló határozat megsemmisítése és az okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítéseként bizonyos összeg megfizetése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2010. október 11-i határozatot annyiban, amennyiben az a felperest állásából felfüggesztette.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A felek mindegyike maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 319., 2011.10.29., 30. o.