Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 23. oktobra spriedums – Gomes Moreira/ECDC

(lieta F-80/11) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Priekšlaicīga uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšana – Uzticības saiknes zudums – Disciplinārais pārkāpums

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Joaquim Paulo Gomes Moreira (Lisabona, Portugāle) (pārstāvji S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un D. Abrau Caldas, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (pārstāvji sākotnēji A. Ammon, vēlāk R. Trott, D. Waelbroek un A. Duron, avocats)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu izbeigt prasītāja darba līgumu disciplinārpārkāpumu dēļ un atlīdzināt summu par apgalvoto nodarīto materiālo un morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2010. gada 11. oktobra lēmumu daļā, kurā prasītājs atstādināts no amata;

pārējā daļā prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1      OV C 319, 29.10.2011., 30. lpp.