Language of document :

Kanne 2.7.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-65/13)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja L. Mansullo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus, joka koskee kantajan komissiolle esittämän sellaisen vaatimuksen hylkäämisestä tehdyn päätöksen kumoamista, jonka mukaan komission on maksettava kantajalle 10 000 euron suuruinen summa korvauksena vahingosta, jota hän väittää kärsineensä sitä, että hänelle lähetettiin kirje, jossa hänelle ilmoitettiin muun muassa siitä, että komissio on päättänyt hyvittää summia, jotka se oli määrätty maksamaan kantajalle, niiden summien kanssa, jotka kantaja oli määrätty maksamaan komissiolle.

Vaatimukset

on kumottava päätös, jolla on hylätty missä hyvänsä muodossa 20.6.2012 päivätty korvausvaatimus, joka sisältyi 20.6.2012 päivättyyn muistioon

on kumottava 27.8.2012 päivätty muistio, jonka sivun 1/3 oikeassa ylälaidassa on maininta ”Ref.Ares(2012)1003126 – 27.8.2012” ja jonka kantaja vastaanotti 9.10.2012

siltä osin kuin on tarpeellista on kumottava päätös, jolla on hylätty missä hyvänsä muodossa 24.10.2012 päivätty valitus

siltä osin kuin on tarpeellista on kumottava 11.2.2013 päivätty muistio, jossa on viite HR.D.2/MB/ac 170184, joka on laadittu italiaksi, jossa on kaksi sivua, joissa kummassakin on tekstiä vain yhdellä puolella, ja jonka kantaja vastaanotti 22.3.2013

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 000,00 euron suuruinen summa, johon on lisättävä 21.6.2012 alkaen ja siihen päivään asti, kunnes edellä mainittu summa on maksettu, 10 prosentin vuosittainen korko, joka lisätään vuosittain pääomaan,

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.