Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 2. jūlijā – ZZ/Komisija

(lieta F-65/13)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – L. Mansullo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība noraidīt prasītāja Komisijai iesniegto prasību izmaksāt viņam summu EUR 10 000 apmērā kā atlīdzību par kaitējumu, kas esot nodarīts, nosūtot viņam vēstuli, ar kuru viņš ticis tostarp informēts par to, ka Komisija ir kompensējusi viņa pieteikumus par izdevumu atlīdzību, kā tas bija piespiests Komisijai, ar summām, kuras viņš bija parādā Komisijai

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, lai arī kādā formā tas tiktu pieņemts, ar kuru noraidīta 2012. gada 20. jūnija prasība par zaudējumu atlīdzību, kas iekļauta 2012. gada 20. jūnija novērtējumā;

atcelt 2012. gada 27. augusta novērtējumu, kura pirmās no trim lappusēm augšējā labajā malā ir norāde “Ref.Ares(2012)1003126 – 27 août 2012”, kas ir novērtējumus, kuru prasītājs saņēmis 2012. gada 9. oktobrī;

vajadzības gadījumā atcelt lēmumu, ar kuru jebkādā formā tiek noraidīta 2012. gada 24. oktobra sūdzība;

vajadzības gadījumā atcelt 2013. gada 11. februāra novērtējumu ar atsauces numuru HR.D.2/MB/ac 170184 itāļu valodā, kas sastāv no divām lapām, apdrukātām no abām pusēm, kuru prasītājs saņēmis 2013. gada 22. martā;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam summu 10 000,00 apmērā, kā arī procentus ar likmi 10 % gadā ar ikgadēju kapitalizāciju no 2012. gada 21. jūnija līdz dienai, kad iepriekš minētā summa tiks pārskaitīta;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.