Language of document :

Beroep ingesteld op 2 juli 2013 – ZZ/Commissie

(Zaak F-65/13)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: L. Mansullo, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van de afwijzing van verzoekers aan de Commissie gericht verzoek om hem een bedrag van 10 000 EUR te betalen voor de schade die hij zou hebben geleden door de verzending van een brief, waarbij hem met name werd meegedeeld dat de Commissie zijn verzoeken om terugbetaling van kosten waarin zij was verwezen had gecompenseerd met de bedragen die hij aan de Commissie schuldig was

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het in welke vorm dan ook genomen besluit tot afwijzing van het verzoek om schadevergoeding van 20 juni 2012, zoals vervat in de nota van 20 juni 2012;

nietigverklaring van de nota van 27 augustus 2012 met rechtsboven op de eerste van de drie pagina’s de vermelding „Ref.Ares(2012)1003126 – 27 augustus 2012”, welke nota verzoeker op 9 oktober 2012 heeft ontvangen;

voor zover nodig, nietigverklaring van het in welke vorm dan ook genomen besluit tot afwijzing van de klacht van 24 oktober 2012;

voor zover nodig, nietigverklaring van de in het Italiaans gestelde nota van 11 februari 2013 met referentie HR.D.2/MB/ac 170184, bestaande uit twee op de voorzijde getypte pagina’s, welke verzoeker op 22 maart 2013 heeft ontvangen;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 10 000 EUR, met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie vanaf 21 juni 2012 en tot aan de dag waarop het voormelde bedrag zal zijn betaald;

verwijzing van de Commissie in de kosten.