Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 16. listopada 2013. – De Roos-Le Large / Komisija

(Predmet F-50/10)1

Jezik postupka: nizozemski

Predsjednik punog sastava odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 260, 25.9.2010., str.27.