Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 16. oktobra 2013 – De Roos-Le Large proti Komisiji

(Zadeva F-50/10)1

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik občne seje je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 260, 25.9.2010, str. 27.