Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2013. október 7-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-57/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Rokkantsági támogatás – Valamely intézmény által követelt összeg levonása – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Gattinara meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A 2011 júniusa és szeptembere közötti időszak tekintetében a felperes rokkantsági támogatását csökkentő hallgatólagosan elutasító bizottsági határozat megsemmisítésére, 15%-os kamat, valamint 500 euró megfizetésére irányuló kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt elutasítja.

L. Marcuccio viseli saját maga költségeit és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket, ideértve a F-57/12 R. és T-464/12 P(R). sz. ügyekben lefolytatott ideiglenes intézkedés iránti eljárások költségeit is.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi L. Marcucciót arra, hogy fizessen meg a Közszolgálati Törvényszéknek 2 000 eurót.

____________

1 HL C 227., 2012.7.28., 37. o.