Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 7 oktober 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-57/12)1

(Personalmål – Tjänstemän – Invaliditetsersättning – Avdrag med ett belopp som motsvarar en institutions fordran – Uppenbart att talan till viss del inte kan tas upp till prövning och till viss del är grundad)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Gattinare, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens tysta beslut att sänka sökandens invaliditetsersättning under perioden juni–september 2011, och yrkande om betalning av ränta med 15 procent samt ett belopp på 500 euro.

Avgörande

Talan ogillas eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader, inbegripet kostnaderna för det interimistiska förfarandet i målen F-57/12 R och T-464/12 P(R).

Luigi Marcuccio ska betala ett belopp på 2 000 euro till tribunalen.

____________

1 EUT C 227, 28.72.2012, s. 37.