Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. října 2013 – Thomé v. Komise

(Věc F-97/12)1

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/177/10 – Rozhodnutí nepřijmout úspěšného účastníka – Kritéria způsobilosti – Univerzitní diplom“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Florence Thomé (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Eggers a M. G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí orgánu Komise oprávněného ke jmenování nepřijmout žalobkyni po jejím úspěchu ve výběrovém řízení EPSO/AD/177/10-EPA a návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. listopadu 2011 a 5. června 2012 se zrušují.

Evropské komisi se ukládá, aby F. Thomé zaplatila částku 14 000 eur.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené F. Thomé.

____________

1 Úř. věst. C 355, 17.11.2012, s. 39.