Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 7. oktober 2013 – Thomé mod Kommissionen

(Sag F-97/12) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/177/10 – afgørelse om ikke at ansætte en bestået ansøger – egnethedskriterier – eksamensbevis efter afsluttet universitetsuddannelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Florence Thomé (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Europa-Komissionen (ved B. Eggers og M.G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens ansættelsesmyndigheds afgørelse om ikke at ansætte sagsøgeren efter, at hun havde bestået udvælgelsesprøve EPSO/AD/177/10-EPA, og en påstand om erstatning.

Konklusion

Europa-Kommissionens afgørelser af 11. november 2011 og 5. juni 2012 annulleres.

Europa-Kommissionen betaler Florence Thomé 14 000 EUR.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Florence Thomé afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 17.11.2012, s. 39.