Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 7. oktoobri 2013. aasta otsus – Thomé versus komisjon

(kohtuasi F-97/12)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursi EPSO/AD/177/10 teade – Otsus jätta konkursi edukalt läbinud isik tööle võtmata – Lubatavuse kriteeriumid – Ülikoolidiplom)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Florence Thomé (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja M. G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada komisjoni ametisse nimetava asutuse otsus jätta hageja pärast tema poolt edukalt konkursi EPSO/AD/177/10-EPA läbimist tööle võtmata ning nõue hüvitada kahju.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 11. novembri 2011. aasta ja 5. juuni 2012. aasta otsused.

Mõista Euroopa Komisjonilt F. Thomé kasuks välja 14 000 euro suurune summa.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja F. Thomé kohtukulud.

____________

1     ELT C 355, 17.11.2012, lk 39.